Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 204, Khoa Kiến Trúc, Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3827.111 (ext 204)
  • Email:
  • Website: http://kkientruc.duytan.edu.vn/

Hỗ trợ